İpekyolu Eğitim ve Kültür VakfıBAĞIŞ TAAHHüDü

 

İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfınca, Trabzon’da yaptırılacak İpekyolu üniversitesi, Lisesi, İlköğretim Okulu ve Ana Okulu ile bunların tesisleri proje, inşaat, donanım, taşınmaz alımı, eğitim vb. giderlerinde kullanılmak üzere,

İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı’na,

Yıl
2008
2009
2010
2011
Toplam

1-üniversite Mütevelli

Heyet üyeliği için

............... ............... ............... ............... ............... YTL,

2-İpekyolu eğitim projesi

için kullanılmak üzere;

A-Nakdi olarak

............... ............... ............... ............... ............... YTL,

B-………………..ay/yılında…….……………….YTL değerinde………...…………………..

ayni malzeme, hizmet ve değerleri,

C-………………..ay/yılında…….……………….YTL değerinde………...…………………..

kayıtlı taşınmazımı,

3-İpekyolu eğitim projesi içinde yer alan; ………………………………...................................

fakülte, bölüm, laboratuar, lojman bloğu, yurt bloğu, kütüphane, kültür merkezi sosyal-spor tesisi, park-bahçe, altyapı vb. bina /tesis/ alanın tamamını iki yıl içinde yapmayı/yaptırmayı ve bağışlamayı taahhüt ederim.

 

Taahhütte Bulunanın

 

ADI VE SOYADI :
…………………………………
KURUM-KURULUŞ-ŞİRKET ADI :

…………………………………

TARİH/İMZA :
………………………………….

 

Taahhüdü Teslim Alan Vakıf Yetkilisinin

 

ADI VE SOYADI/GöREVİ :
…………………………………..
TARİH/İMZA :
…………………………………..

 

Not: Yıl içinde en yüksek katkı sağlayanlara İpekyolu altın/gümüş/prin plaket verilir.

 

(1):üniversite Mütevelli Heyetinde yer alacak işadamlarının/kuruluşların Vakfa her yıl 100.000.-YTL üstünde bağışta bulunacaklardan seçilmesi öngörülüyor.

(2):Katkı koyanların isimleri kampüste uygun yere yazılır.

(3):Söz konusu bina, tesis, alan vb. ünitelerin tamamını yaptıranların isimleri o tesise verilir.

 

İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı

 

İletişim: e-posta:egitim@ipekyoluegitim.org.tr Tel:0312.473 42 42 Faks:0312.472 05 61

Adres : çetin Emeç Blv. 6.Cad. No:66/4 Öveçler / Ankara

 

Banka Hesap Numaraları:

 
Vakıflar Bankası Ankara-Bahçelievler Şb. YTL Hesabı : 00158007285378314
  USD Hesabı : 00158048000345383
  EURO Hesabı: 00158048000382841


Bu Belgeyi Bilgisayarınıza Kopyalamak İçin tiklayin.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN