İpekyolu Eğitim ve Kültür VakfıTOPLANTILAR


   İlk fikri Mustafa GÜR tarafından ortaya atılan, Trabzon'da nitelikli eğitim kurumları ile turizm, sağlık, spor ve bölgeye özgü sanayi kuruluşları kurmak girişimi 2001 yılında tartışmaya açılmıştır. Bu amaçl, Trabzon, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Antalya illerinde ve Almanya'da bazı akademisyen, uzman, yönetici ve işadamları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Hedefler, riskler, avantajlar, maliyetler, olası projeler, projelerle yaratılabilecek sosyal, kültürel, ekonomik vb. etkiler gibi konular 4 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre tartışılmıştır. Böylece, bu konuda ortak akıl yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN