İpekyolu Eğitim ve Kültür VakfıVAKFIN TANIMI


KURULUŞ
    Vakfımızın 18 Kasım 2000 günü “İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı” ile “Trabzon Holding” çalışma gruplarının oluşturulmasıyla kuruluş süreci başlamıştır.

    Çalışmaların koordinasyonu için Mustafa Gür görevlendirilmiştir.

    Bu tarihten itibaren çalışma grubunun, Vakıf senedinin oluşturulması, vakıf kurucularının belirlenmesi, bunlar aracılığıyla vakıf sermayesinin
oluşturulması ve kurulacak üniversitenin öngörülen bölümlerinin saptanması, buna dayalı olarak da yaklaşık kuruluş maliyetinin tespit edilmesi yönündeki
inceleme ve arayışlarını özenle sürdürmüştür.

    Vakıf senedi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içerisinde, uzun yıllar yeterli olacak, birden çok amaç ve hedefe yanıt verebilecek, yeni
açılımlara elverişli, kusursuz denilebilecek bir yapıda hazırlanarak, yargı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü onayından geçirilip, 8 Şubat 2006 günlü ve 26074
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tescil ettirilmiştir.

    Vakıfla eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörülen Trabzon Holding çalışmaları Vakıf kuruluşu sonrasına bırakılmıştır.

AMAÇ
   
Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, yurtiçinde ve dışında ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile gerek görülen çeşitli enstitüler
açılmasını sağlamak ve desteklemek, yurtiçinde ve dışında ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal, kültürel, eğitim, turizm
etkinlikleri yanında sağlık ve çevre korunması çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde bulunan kurum ve kuruluşları desteklemek.


VAKFIN İLKELERİ
    Vakıf, Cumhuriyetin temel nitelikleri ile Atatürk ilkeleri ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarına bağlı kalmayı başlıca ilke bilir.

ORGANLARI
    Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir;

        a) Mütevelli Heyet
        b) Yönetim Kurulu
        c) Denetim Kurulu

CEVDET SUNAY HASAN SAKA MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU

Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN