İpekyolu Eğitim ve Kültür VakfıAÇILMASI ONGÖRÜLEN ÖNCELİKLİ BÖLÜMLER


       Vakfımızca, uluslararası yetkinlikte akademisyenlerden oluşturulan Vakfa Bağlı Okulların Kuruluşu Danışma Kururlu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda İpekyolu Üniversitesinde açılması ongörülen bölümler ve diğer eğitim kurumları ile öncelikleri tespit edilmiştir. Proje için buna göre bir ihtiyaç programı tanımlanmıştır.
        Avrupa Komisyonu’nun Bologna (1999) müfredat reformu ile Lizbon Stratejisi’nin (2000) mali ve yönetimsel reformları ışığında; ülkemiz ve büyük Karadeniz Havzası’nın kaynak, gereksinim ve halihazır yüksek öğrenim olanakları dikkate alınarak; 2015’in üniversite vizyonunu yansıtan tasarımda yer alacak öncelikli Fakülte ve Bölümleri öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır:Her Bölüm İçin; birinci yıl 40 kişi+ikinci yıl 40 kişi+üçüncü yıl 40 kişi+dördüncü yıl 40 kişi = 160 kişi öngörülmektedir. 1. Öncelikli bölümler ilk üç yılda (1.1 birinci yılda, 1.2 ikinci yılda 1.3 üçüncü yılda), 2. öncelikli bölümler ilk altı yılda, 3. öncelikli bölümler ilk on yılda açılması düşünülmektedir.

 

Bilim ve Teknoloji Fakültesi  Öncelik
I Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü 1.1
II Enerji Mühendisliği Bölümü 1.2
III Otomotiv Mühendisliği Bölümü 3
IV Sanayi Ekonomisi, Risk Yönetimi ve Planlama Bölümü 1.3
V Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü 3
VIV  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2
VII Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü 3
VIII Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2
IX İnşaat Mühendisliği Bölümü 3
X Malzeme Mühendisliği Bölümü 2
XI Endüstri Mühendisliği Bölümü 1.1
XII Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2
XII Gıda ve Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 1.2
XIV Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2
XV Turizm Mühendisliği Bölümü 1.3
     
  Enstitüler ve Araştırma Merkezleri: 3  
I Çevre-Deniz Teknolojileri ve Yönetimi Enstitüsü  
II Nanoteknoloji Enstitüsü  
III Sağlık Teknolojileri Enstitüsü  
IV Farmakoloji, Sanayi Eczacılığı ve Kozmotoloji Enstitüsü  
V Bilim-Teknoloji-Toplum Araştırma Merkezi  
     
Fen ve Edebiyat Fakültesi  
I Matematik Bölümü 1.1
II Fizik Bölümü 1.1
III Kimya Bölümü 1.1
IV Biyoloji Bölümü 1.1
V Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1.1
VI Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
(Azerbaycan- Kazak-Kırgız-Türkmen- Özbek Türkçesi)
1.2
VII Almanca Bölümü 2
VIII Rusça Bölümü 1.3
IX Çince Bölümü 1.3
X Japonca Bölümü 2
XI Arapça Bölümü 2
XII Farsça Bölümü 2
XIII Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü 2
     
Filoloji öğretimleri çağdaş (yaşayan) dil anlayışı üzerine kurulacak.
     
  Enstitüler ve Araştırma Merkezleri: 2
I Fen Bilimleri Enstitüsü  
II Davranış (Toplumsal, Ekonomik ve Psikolojik) Araştırma Merkezi  
III Eğitim-Kültür Araştırma Merkezi  
IV Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi  
     
Eğitim Fakültesi  
I Matematik Öğretmenliği Bölümü  1.1
II Fizik Öğretmenliği Bölümü 1.1
III Kimya Öğretmenliği Bölümü 1.1
IV Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2
V İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü  1.1
VI Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü  1.1
VII İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1.1
VIII Okul Öncesi Eğitim Bölümü 1.1
IX Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1.1
     
  Enstitüler : 2
I Eğitim Bilimleri Enstitüsü  
     
Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi  
I Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2
II Siyaset ve Yönetim Bilimi Bölümü 1.1
III Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü 1.2
IV Uluslararası Ticaret ve Bankacılık Bölümü 1.2
V İletişim Bölümü 1.3
VI Sosyal Politika Bölümü 2
VII Tarih Bölümü 2
VIII Felsefe Bölümü  2
IX Sosyoloji Bölümü 2
X Psikoloji Bölümü 2
     
  Enstitüler ve Araştırma Merkezleri: 2
I Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü  
II Liderlik Enstitüsü  
III Karadeniz Araştırmaları Merkezi  
     
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu  
I Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü (4 yıl) 2
II Turizm İşletmeciliği ve Otel Yöneticiliği Bölümü (4 yıllık) 2
III Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık) 2
IV Su Ürünleri Bölümü (4 yıllık) 3
V Spor Yöneticiliği Bölümü  (4 yıllık) 2
VI İş İdaresi ve Girişimcilik Bölümü  (4 yıllık) 2
VII Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (4 yıllık) 3
VIII Hava Trafik Kontrol Bölümü (4yılllık) 3
IX Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık) 3
X Elektronik Kütüphanecilik Bölümü  (4 yıllık) 3
XI Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü (4 yıllık) 3
     
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  
I Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü 1.1
II İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1.1
III Endüstriyel Tasarım Bölümü 2
IV Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2
V Moda Tasarımı Bölümü 2
VI İletişim Tasarımı Bölümü 2
VII Halk Bilimleri ve El Sanatları Bölümü 2
VIII Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 2
IX Sanat tarihi Bölümü 2
     
  Konservatuvar 3
     
Hukuk Fakültesi 2
     
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu  
I Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü       (4 yıllık) 2
II Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü (4yıl) 2
III Yüksek Hemşirelik Bölümü (4yıllık) 2
IV Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık) 2
V Radyoloji Teknisyenliği Bölümü (2 yıllık)  2
VI Görüntüleme Yöntemleri Teknisyenliği Bölümü  (2 yıllık) 2
VII Laboratuar Teknisyenliği        Bölümü  (2 yıllık) 2
     
  Araştırma Merkezleri 3
I Geriatri Araştırma Merkezi  
II Halk Sağlığı Araştırma Merkezi  
     
Tıp Fakültesi ve Hastanesi (300 yatak)
(Arsa imkanlarına göre değerlendirilecektir.)
2
     
Uzaktan Eğitim Fakültesi 3
     
Hazırlık Okulu (Türkçe, İngilizce) 1.1
     
Sürekli Eğitim Merkezi  2
     
A- Lisans Ek Dal- Uygulamaya Hazırlık  Eğitim Programları  
     
B- Uygulamalı Meslek Eğitim Programları  
  - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlama  
  - Ev Atölyeleri (halı, kilim, dokuma vb.)  
  - Kuyumculuk, altın işleme  
  - Bakırcılık  
  - Balıkçılık   
  - Organik tarım, kivi, ceviz, narenciye üretimi ve pazarlama  
  - Ahşap işleme, marangozluk, mobilya  
  - Seracılık  
  - Spor  
  - Taş Ustalığı  
  - Arıcılık  
  - Özel Güvenlik  
     
İpekyolu Anaokulu 10 Derslik  10X20=200 kişi 1
İpekyolu İlköğretim Okulu 16 Derslik  16X30=480 kişi 1
İpekyolu Lisesi 12 Derslik  12X30=360 kişi 1
     
Sağlık Merkezi 1
     

 
Vakfa Bağlı Okulların Kuruluşu Danışma Kurulu
 
Prof. Dr. A. Azmi Yetim
Prof. Dr. Hikmet Akgül
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk
Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu
Av. İ. Vecdi Aksakal
Doç. Dr. Ö. Faruk Gençkaya
Prof. Dr. Zeki Tüfekçioğlu
 

Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN