İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı4.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI


  
            Vakfımızın, kurulduğu 25 Mart 2006 tarihinden beri geçen 3 yılın değerlendirildiği seçimli (4’üncü Mütevelli Heyeti) toplantısı 4 Nisan 2009 Cumartesi günü saat: 11.00’de Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Konferans Salonunda yapılmıştır.
 
            Toplantı, Mütevelli Heyeti Üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 
            Divan Başkanlığı’na İbrahim Vecdi AKSAKAL, Katip üyeliklere ise   Selahattin SİVRİKAYA ile Ülkü GEDİKLİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
            Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aşağıda isimleri belirtilen üyelerimiz yine oybirliği ile seçilmiş olup, Yönetim Kurulu üyeleri yapılan ilk toplantıda görev bölümü yapmıştır. Bu toplantıda alınan karar gereğince görev dağılımı da aşağıda gösterilmiştir.
 
 
 
            Mütevelli Heyet toplantısında gündemde yer alan faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir-gider cetveli, mizan-bilanço ve tahmini bütçe ayrı ayrı okunarak oybirliği ile ibra edilmiştir.
 
            Vakıf Başkanı Mustafa GÜR geçmiş üç yılda alınan mesafeyi özetleyerek “Üniversitenin Kuruluş Dosyasının” Aralık 2008’de YÖK’e teslim edildiğini, bu dosyanın içerik, sahiplenme ve analitik çalışma bakımından çok güçlü ve düzenli bir dosya olduğunu, ayrıca gerçek ve güçlü  bir vakıf olduğumuzun farkında olunduğunu belirtmiştir.
 
            Yine, YÖK Başkanı ve başkan vekilleri, TBMM Başkanı Köksal TOPTAN ve        Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Mehmet SAĞLAM ile görüşmeler yapıldığını ifade etmiştir.
 
            YÖK dosyasının çıkması halinde, Vakfımıza yeni katkılar sağlanacağını, dosyamızda eksiklik tespit edilmesi durumunda, bunun Vakfımıza bildirileceğini ayrıca YÖK dosyasının seyrine göre biran önce temel atmayı planladığımızı belirterek, bu yeni dönemde artık hükümetimizden, Trabzon da başta Valilik olmak üzere, Trabzon Belediyesi ve diğer belediyeler ile diğer kamu-özel kuruluşlar ve hemşehrilerimizden projeye ilişkin yapıcı destekleri hususunda özellikle  beklentiler olduğunu dile getirmiştir.
 
            Yine, seçilecek Yönetim Kuruluna önerilen isimlerin yeni ihtiyaçlara göre projeyi uygulayacağına, aynı zamanda akademik, idari ve yasal sürecinde yakından takip edileceğine ve tüm bunların özveri ve sorumlulukla yürütüleceğine gönülden inandığını belirterek sözlerini tamamlamıştır.
 
            Genel Kurulumuzu başından sonuna kadar takip eden ve vakfımıza bugüne kadar, arsaların sağlanması başta olmak üzere son derece büyük ve saygın maddi ve moral destek sağlayan  Ak Parti Genel Bşk.Yrd. ve Ankara Milletvekili Sayın Bülent GEDİKLİ yaptığı konuşmasında özetle şunlara değinmişlerdir.
 
            “İpekyolu Üniversitesi ana okulu, ilköğretim okulu ve lisesiyle çok heyecan veren bir projedir. Bu projeden büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Projenin bundan sonraki bütün safhaları için ısrarlı takip gerekmektedir, aksi takdirde işler yavaş yürüyecektir.
 
            Çalışmalara  hemşehriniz bir milletvekili ve işlerin başından itibaren içinde olan birisi olarak bizzat katılarak destek vereceğim, beni çağırdığınız ziyaret ve görüşmeler dahil, vaktimin el verdiği her ortama ve çalışmalarınıza katılmaya hazır olduğumu huzurlarınızda ifade ediyorum.
 
            Trabzon Belediye Başkanı ile de görüşülmesi gereken işler olduğunu düşünüyorum, bunları değerlendirmeliyiz. Keza, yerel seçim çalışmaları sırasında başkanın 61 proje vadi vardı ve bunlardan biride Trabzon’da kurulacak Vakıf Üniversitesini Belediye Başkanlığı ve Başkanı olarak desteklemekti. İşte bu noktayı Başkana hatırlatmalıyız ve sonucunu da almalıyız” dediler.
 
            Sonuçta genel kurul; önümüzdeki dönemin hedefi olarak, kuruluş dosyamızın YÖK’ten onaylanarak çıkmasını, Kuruluş Kanunumuzun Milli Eğitim Komisyonu ve ardından TBMM’den çıkmasını, bu güne kadar taahhütte bulunan ve bu taahhütleri YÖK’e de bildirilenlerin taahhütlerinin gereğinin sağlanmasını bundan böyle yeni taahhütlerin alınarak, amacımıza yaklaşılmasını, üniversitenin temelinin atılarak, hemen hemen tüm proje aşaması tamamlanan inşaat sürecinin etap etap tamamlanmasını, akademik ve idari kadronun oluşturulması çalışmalarının hızlandırılmasını, yeni yönetime kesin bir görev olarak vermiştir.
 
            Bu vesileyle Vakfımıza nakdi taahhütte bulunanların 2008-2009 yıllarına ilişkin tutarlarını Vakfımız hesaplarına ödemeleri öncelik ve önem arz etmektedir.
 
Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN