İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı3.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI


Sayı :2008/21
Konu :Toplantı sonuçları   ANKARA
18.04.2008        Sayın

       İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 3.Mütevelli Heyet toplantısı 12 Nisan 2008 günü gerçekleştirilmiştir. Divan başkanlığını İ.Vecdi AKSAKAL ve divan üyeliklerini Ahmet GÜL ile Ali ÜNAL’ın yaptıkları toplantıya 51 üyemiz kendisi, 41 Üyemiz vekaleten olmak üzere toplam 92 katılım sağlanmıştır.

       Vakıf çalışmalarına ilişkin sunum ve konuşmalardan sonra, faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, bilanço, bütçe ve denetim kurulu raporları okunarak ayrı ayrı ibra edilmiş olup, başlıca şu karalar alınmıştır.

       1- Uygulama sonucu vakıf senedinde ihtiyaç duyulan değişiklik önerileri (vakıf senedi madde 1, 11, 12, 13, 14, 19 ve 20),

       2-Vakfımızca Trabzon’da İpekyolu Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması,

       3-İpekyolu Üniversitesinin mütevelli heyetinin, vakfa her yıl peşin olarak 100.000 YTL. üzerinde ve en üst düzeyde bağışta bulunanlardan başlanarak, 2/3 oranına kadar işadamlarından olmak üzere, geniş katılımla oluşturulması,

       4-Vakfa bağışlar ve YÖK’e başvuru dosyasında gerekli olan önümüzdeki 3 yıldaki taahhütler için çalışmalar yapılarak, üniversite mütevelli heyetini seçmek üzere, vakıf mütevelli heyetinin önümüzdeki 3 ay içinde olağanüstü olarak tekrar toplantıya çağırılması,

       5-Eğitim amaçlı olarak Maliye Bakanlığınca vakfımıza tahsis edilen arsaların ve ihtiyaç halinde diğer taşınmazların satın alınması,

       6-Trabzon’da şehir merkezinde ihtiyaç duyulan irtibat merkezi için tarihi bir mekanın vakfa kazandırılması,

       7-Denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine geçen dönemde görev üstlenen heyetin seçilmesi,

       8-Yukarıda belirtilen konularda yönetim kurulunun yetkili kılınması,

görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir,

       Vakfımızın geleceği için çok önemli bu mütevelli heyet toplantısı sonuçlarının, Trabzon için ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve projemize güç katmanızı dilerim.

                                                                                                                                                                                           Saygılarımla.   Mustafa GÜR
                                                                                                                                                                                                                                Başkan

Copyright © 2007 İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı                                                                                                                              powered by   AKGÜN